مرحله ی پنجم دخی کره ای سری اول ♬★

چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:26 ب.ظ

نوسینده: Pαиαħ
مرحله ی پنجم هم به همین زودی شروع شد

بچه ها چرا عکساتونو ندادین؟

حذفی:فرناز-نگار-غزل-الن

بهترین عکس:اپل بلوم

موضوع:دخی کره ای با چشم بند(خودم کلی پیدا کردم حدود 10 تا اگه سخته بگین عوض کنم)

مهلت:جمعه
★نکات مثبت:★

★لباس خواب(3+)★
★چشم بند خاکستری(2+)★
★عروسک(2+)★
★متحرک(4+)★

❤ نکات منفی:❤

❤بزرگ(-2)❤
❤کوچیک(-2)
❤بدکیفیت(-1)❤
❤زشت(-2)❤
❤تکراری(-1)❤
❤آدرس(-1)❤
❤ژست من(-20)❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
اگه موضوع  سخته بگین موضوع عوض کنم یا موضوع دوم بدم

دریا

نکات مثبت:لباس خواب+چشم بند خاکستری
نکات منفی:
امتیاز:10+5


فرناز
نکات منفی:
نکات مثبت :لباس خواب+چشم بند خاکستری
امتیاز:10+5شی شی


نکات مثبت:
نکات منفی:
امتیاز:فاطمه

نکات مثبت:لباس خواب
نکات منفی:نداره
امتیاز:10+3
اپل بلوم

نکات مثبت:لباس خواب
نکات منفی:نوچ
امتیاز:10+3پانیذ
نکات مثبت:
نکات منفی:
امتیاز:
نظرات : FIXED P❤ST
آخرین ویرایش: جمعه 17 شهریور 1396 04:38 ب.ظ