مرحله ی چهارم دخی کره ای سری اول ♬★

دوشنبه 13 شهریور 1396 10:22 ب.ظ

نوسینده: Pαиαħ
مرحله ی چهارم هم شروع شد

حذفی:بلوم

بهترین عکس(منظورم قشنگ ترین عکسه):شی شی

موضوع:دخی کره ای تو فروشگاه

مهلت:فردا شب
★نکات مثبت:★

★کاپشن(3+)★
★لباس آبی(1+)★
★دستش رو سبد(2+)★
★متحرک(4+)★

❤ نکات منفی:❤

❤بزرگ(-2)❤
❤کوچیک(-2)
❤بدکیفیت(-1)❤
❤زشت(-2)❤
❤تکراری(-1)❤
❤آدرس(-1)❤
❤ژست من(-20)❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
اگه موضوع  سخته بگین موضوع عوض کنم یا موضوع دوم بدم

فرناز
نکات مثبت:-
نکات منفی:آدرس
امتیاز:9دریا

نکات مثبت:-
نکات منفی:یکم ماته
امتیاز:9
نگار

نکات مثبت:
نکات منفی:
امتیاز:شی شی

نکات مثبت:دستش روی سبده+کاپشن+لباس آبی
نکات منفی:کیفیت
امتیاز:9+6فاطمه

نکات مثبت:-
نکات منفی:قیافش خیلی معلوم نیست
امتیاز:9

اپل بلوم

نکات مثبت:لباس آبی
نکات منفی:نوچ
امتیاز:10+1
غزل


نکات مثبت:
نکات منفی:
امتیاز:پانیذ
نکات مثبت:-
نکات منفی:کیفیت
امتیاز:9


الن


نکات مثبت :
نکات منفی :
امتیازنظرات : FIXED P❤ST
آخرین ویرایش: جمعه 17 شهریور 1396 04:33 ب.ظ