نـفــــــــ ـ ـ ـ ـر اولــــ:400 نظر به وبش+کد بالابر+کد آیکن+کد موس+کد صفحه ورودی

نـفــــــــ ـ ـ ـ ـر دومـــ:300 نظر به وبش+کد بالابر+کد آیکن+کد موس+کد صفحه ورودی

نـفــــــــ ـ ـ ـ ـر سومـ:200 نظر به وبش+کد بالابر+کد آیکن+کد موس+کد صفحه ورودیجوایز مسابقه ی دخی انیمه ای(توسط ملیکا انجام میشود)

نفر اول  :  300 نظر به وبش + سفارش یه کد (هر چیزی میتونه باشه)

نفر دوم : 200 نظر به وبش + سفارش یه کد بجز قالب

نفر سوم : 100 نظر به وبش+یه امضا
 +
هر کی هم تو ی جایزش کد نخواست بگه بجای کد بهش 100 نظر اضافه تر بدم